Diakonie

Wspólnota „Nowe Jeruzalem” jest wspólnotą diakonii.

Diakonie posługujące we wspólnocie:

Diakonia modlitwy adoracyjnej

Diakonia modlitwy za ojczyznę i o jedność w Kościele

Diakonia uwielbienia

Diakonia rodzin

Diakonia techniczna

Diakonia modlitwy wstawienniczej

Diakonia modlitwy za składane intencje

Diakonia modlitwy za młodych

Diakonia modlitwy za kapłanów, za rodziny

Diakonia modlitwy za rodziny

Diakonia młodych