Fundacja

Fundacja „CIVITAS DEI”

Podajemy konto bankowe nowej Fundacji utworzonej przez naszą wspólnotę.

Konto Fundacji Augustiańskiej w najbliższym czasie będzie zlikwidowane, dlatego prosimy aby już od października 2016 przelewy dziesięciny, oraz inne darowizny były realizowane na nową fundację.

Fundacja „CIVITAS DEI”

Kraków, ul. Reja 15/9

Bank PekaO SA

61 1240 1444 1111 0010 7002 7911

tytuł wpłaty ” Darowizna na cele kultu religijnego”

Darowiznę można odliczyć od dochodu.