Serdeczna więź z Maryją

Akt oddania się wspólnoty „Nowe Jeruzalem” Matce Bożej

Maryjo, Matko naszego Pana Jezusa Chrystusa Nasza umiłowana Matko!
Stajemy przed Tobą z darem, który Bóg złożył w naszych sercach, z darem, jakim jest Wspólnota „Nowe Jeruzalem”.
Jesteśmy świadomi wielkości tego daru, a jednocześnie naszej ludzkiej słabości.
A dar ten złożony jest w nas, to znaczy w kruchych, glinianych naczyniach.
Dlatego też chcemy oddać się Tobie.
Zawierzyć Tobie Maryjo, pełna łaski, serce każdego Brata i Siostry Wspólnoty „Nowe Jeruzalem”.
Zawierzamy Ci wszystkie dzieła, które Jezus dokonał i zechce dokonać przez nas.
Módl się za nami. Czuwaj nad nami, abyśmy nie zmarnowali łaski Bożej, wydali owoce dojrzałej wiary i miłości tak, byśmy mogli stać się znakiem dla świata, solą dla ziemi, zaczynem w cieście.
Módl się Matko za nami i razem z nami, byśmy zawsze trwali w zachwycie nad miłością Boga, w prawdzie i radości wypowiadali słowem i stojącym za tym czynem, że Jezus Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem i wołali: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy /…/ gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, Święte jest Jego Imię. (Łk 1, 46­–49). Amen. Alleluja!