Kontakt

Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krakowie ul. Augustiańska 7

LIDERZY
liderzy.nj@gmail.com

 

MODLITWA WSTAWIENNICZA

sabina.miazga@gmail.com

 

KONTO BANKOWE Fundacja „CIVITAS DEI” Kraków, ul. Reja 15/9

Bank PekaO SA  61 1240 1444 1111 0010 7002 7911

tytuł wpłaty ”Darowizna na cele kultu religijnego”