Pasterz Wspólnoty

Pasterz Wspólnoty

jest prezbiterem, mianowanym przez Polską Prowincję Augustianów.

Uczestniczy w życiu Wspólnoty poprzez sprawowanie sakramentów św., opiekę duszpasterską nad formacją teologiczną, biblijną i duchową, ewangelizacją oraz troskę o wierność Kościołowi – zgodnie z charyzmatem Wspólnoty.

Obecnie Pasterzem Wspólnoty jest  O. Dawid Burza OSA